abrit-abritan

abrit-abritan (alternative spelling: aprit-apritan) run pell-mell, run feverishly
(kata tidak umum, not a common word)

Definisi dalam bahasa Indonesia:

abrit-abritan dalam keadaan berlari tunggang-langgang (atau tergesa-gesa)

Go to ab index