akaid

akaid = dogma
(kata tidak umum, not a common word)

ilmu akaid dogmatic theology
(kata tidak umum, not a common word)

Definisi dalam Bahasa Indonesia:

akaid kepercayaan agama yang telah pasti dan tidak boleh dipersoalkan lagi; akidah

Go to ak index