esok

esok = tomorrow, the next day
(kata umum, common word)

pelajaran esok = the next days lesson
(kata umum, common word)

esok hari tomorrow
(kata umum, common word)

hari esok = the future
(kata umum, common word)

esok lusa = day after tomorrow
(kata umum, common word)

esok pagi, pagi esok = tomorrow morning (kata umum, common word)

Go to es index